Головна > Новини та додатки > Зміст
Випробувальне обладнання
- Sep 01, 2017 -
Confocal Raman microscope
Interferometer System for Multiple Surface Testing
Конфокальний рамановий мікроскоп
Інтерферометр для кількох поверхневих випробувань
Interferometer System for Multiple Surface Testing
Micro - infrared imaging spectrometer
Інтерферометр для кількох поверхневих випробувань
Мікро - інфрачервоний спектрометр зображень
Polarizing microscope
The Most Versatile Tribology System Ever Designed
Поляризуючий мікроскоп
Найбільш універсальна система трибології коли-небудь розроблена